سعید نورمحمدی سیاسییادداشت 2 ماه پیش

خزان اصلاح طلبان با آخوندی

اصلاحات نیوز،سعید نورمحمدی نوشت: واقعیت این است که مناسبات آقای آخوندی با دولت مناسبات خوبی نیست. در ماجرای خروج ایشان از دولت بیش از دو حالت متصور نیست. یا این که دولت تمایلی به همکاری با ایشان به دلیل عملکردشان نداشته یا ایشان به این نتیجه رسیده اند با این سیاست های دولت نمی توانند ادامه همکاری دهند و درخواست استعفا داده اند. در هر دو حالت آیا مصلحت اصلاح طلبان و شورای شهر این است که ایشان شهردار شوند؟ آیا در هر دو حالت ذکر شده هیچ نشانه مثبتی از مناسبات خوب اقای اخوندی و دولت دیده می شود؟! ایا شهردار تهران می تواند بدون همکاری دولت عملکرد موفقی داشته باشد؟ کما این که در جلسه هفته گذشته نمایندگان شورای شهر تهران با اقای رئیس جمهور در مورد شهرداری اقای آخوندی، در نهایت رئیس جمهور حاضر به تایید آقای آخوندی نشدند و مساله را به تایید رهبری حواله داده اند.