صفایی فراهانی: کشور با من بمیرم تو بمیری اداره نمی‌شود / اصلاح‌طلبی یک مشی است که به یک حزب و دو حزب و به آقای خاتمی و... ربطی ندارد

اصلاح‌طلبی یک مشی است و نه یک حزب. شما وقتی می‌خواهید بررسی کنید دکتر مصدق یا قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر را عضو کدام حزب می‌دانید؟ کسی که به دنبال ایجاد اصلاح در جهت ارتقای کشور و حفظ منافع ملی و مردم باشد یک اصلاح‌طلب با مشی اصلاح‌طلبی است پس این به معنی آن نیست که اگر او را کنار زدند، شکست خورده است از ۳ شخصیت اصلاح‌طلب بالا دو نفر به خاطر اصلاح‌طلبی کشته شدند و دکتر مصدق هم تبعید به احمدآباد مستوفی شد و در همانجا هم دفن شد، آیا آنها را شکست خورده می‌دانیم؟ اصلاح‌طلبی یک مشی است که به یک حزب و دو حزب و به آقای خاتمی و... ربطی ندارد. یعنی هر کسی که در ایران به دنبال حفظ منافع ملی، حکومت قانون و مشارکت مردم در اداره کشور پایبند باشد و مردم را صاحب کشور بداند، اصلاح‌طلب است. حال ممکن است بخواهد به قدرت هم برسند، طبیعی است که حزبی هم تشکیل دهند و البته ممکن است در رسیدن به قدرت شکست هم بخورد. این شکست به معنای شکست اصلاح‌طلبی نیست بلکه آن حزب نتوانسته خوب کار کند بنابراین شکست می‌خورد.