محمود صادقی: آقای روحانی! شما خود به توصیه های خودتان برای وزرا عمل کرده اید؟!

اصلاحات نیوز، محمود صادقی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت گفت: روحانی گفت که سخنان انتخاباتی نگویید. باید به او بگوییم که زمان انتخابات هزار وعده می‌دهید و بعد به همان وعده پشت پا می‌زنید.