3 ماه پیش

محکومیت ۳۰ نفر در پرونده های مفاسد اقتصادی

اصلاحات نیوز، دادستان تهران گفت: در سه ماه گذشته ۶۳ کیفرخواست برای پرونده های مفاسد اقتصادی صادر شده و ۳۰ نفر محکوم شده‌اند. همچنین ۱۶۰ نفر در این کیفرخواست ‌ها تحت تعقیب قرار گرفته اند.