به تازگی مشخص شده خط تولید اکثر شرکتهای خودروسازی به دلیل عدم تامین قطعه اصلی خودرو توسط شرکت قطعه سازی که دارای عقبه خارجی هستند، متوقف شده است.

این شرکتهای قطعه سازی به بهانه های مختلف خطوط تولید شرکتهای خودروسازی را متوقف می نماید.

شرکتهای قطعه سازی انحصار برخی از قطعات استراتژیک خودرو را در اختیار داشته و از این حربه به منظور اعمال فشار به شرکتهای خودروسازی برای پیشبرد اهداف خود و سهم خواهی بیشتر در تصاحب قراردادها و خرید سهام شرکتهای خودروسازی، استفاده می نماید.

مالکین این شرکتها که دارای تابعیت مضاعف می باشند در پی خرید یکی از شرکتهای خودروسازی هستند که در صورت تحقق این هدف، با توجه به انحصار در تامین برخی قطعات استراتژیک و به منظور تصاحب بازار فروش خودرو، خطوط تولید شرکتهای خودروسازی کشور را متوقف می نمایند.

معنای اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مدت هاست از سوی مسوولان نظام به عنوان یک ضرورت و اصل مهم مطرح می شود و با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، انتظار می رود بیش از پیش شاهد اجرای آن در بخش صنعت و به طور ویژه در حوزه خودروسازی باشیم. آن طور که کارشناسان می گویند، معنای ساده اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی به منظور داشتن اقتصادی پایدار با حداقل ضربه پذیری است. به عبارت بهتر، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمترین آسیب ممکن را از بحران ها و محدودیت های داخلی و خارجی تجربه کرده و بتواند در روزهای سخت نیز کشور را روی پای خود نگه دارد. اتفاقا صنعت خودرو از آنجا که طی سال های اخیر به شدت از بحران ها و محدودیت های داخلی و خارجی ضربه خورده، مثال مناسبی برای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، چه آنکه نقطه ضعف اصلی این صنعت در دوران تحریم، ضعف در استفاده از توان داخلی و وابستگی شدید به خارجی ها بود. اگر تاریخ رخدادهای خودروسازی کشور را طی چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم نقطه ضعف این صنعت، وابستگی به برندها و قطعات خارجی بود، چه آنکه اگر خودروسازان کشور توانسته بودند عمق ساخت داخل را به حداکثر و وابستگی خارجی را به حداقل برسانند، آن بلاها بر سر دومین صنعت بزرگ داخلی نازل نمی شد./پارس