سیاسی 6 ماه پیش

کنایه ی تند علی کریمی به مسئولین و آقازاده های خارج نشین و دو تابعیتی ها