عضو فراکسیون امید: کاهش دوره مجازات عبدالفتاح سلطانی را پیگیری می‌کنیم

اصلاحات نیوز؛ محمد رضا نجفی عضو فراکسیون امید با بیان اینکه کمک به کاهش زمان حبس عبدالفتاح سلطانی در مقطعی که جامعه بیش از پیش به وحدت نیاز دارد، گام مؤثری در افزایش وفاق ملی است، گفت:در این راستا وظیفه می‌دانم تخفیف و کاهش دوره زمان مجازات ایشان را از نهادهای ذیربط حتی الامکان پیگیری کنم.