محمود صادقی: دولت عراق بابت جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است

عضو فراکسیون امید به سخنان روز گذشته حیدر العبادی نخست وزیر عراق که گفته بود در تحریم های آمریکا علیه ایران همراهی میکند واکنش نشان داد