6 ماه پیش

امام جماعتی که اینگونه در مواجهه با زلزله ۷ ریشتری نماز خود را ادامه داد + فیلم