سینما

برندگان اسکار ۲۰۲۴ معرفی شدند و فیلم «اوپنهایمر» با ۷ جایزه و «بیچارگان» با ۴ جایزه بیشترین سهم از جوایز دوره

«بی‌ بدن»، اولین ساخته بلند سینمایی مرتضی علیزاده، رنگ و‌بویی از آخرین ساخته نویسنده فیلمنامه‌اش ( کاظم دان