امام‌جمعه بابل: خاک بر سر نماینده‌ای که امضای سوال از رییس‌جمهور را پس می‌گیرد / چقدر این‌ها کثیف و رذل هستند! چه اتفاقی افتاد که امضاها را پس گرفتند؟ / برخلاف برخی جوسازی‌ها، راهکار وضعیت فعلی ما مذاکره با آمریکا نیست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,امام‌جمعه بابل: خاک بر سر نماینده‌ای که امضای سوال از رییس‌جمهور را پس می‌گیرد / چقدر این‌ها کثیف و رذل هستند! چه اتفاقی افتاد که امضاها را پس گرفتند؟ / برخلاف برخی جوسازی‌ها، راهکار وضعیت فعلی ما مذاکره با آمریکا نیست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,امام‌جمعه بابل: خاک بر سر نماینده‌ای که امضای سوال از رییس‌جمهور را پس می‌گیرد / چقدر این‌ها کثیف و رذل هستند! چه اتفاقی افتاد که امضاها را پس گرفتند؟ / برخلاف برخی جوسازی‌ها، راهکار وضعیت فعلی ما مذاکره با آمریکا نیست