واکنش زیباکلام به طرح سوال مجلس از روحانی: چه میزان از مشکلات و مصائب جاری کشور ناشی از عملکرد دولت بوده است و چه میزان آن خارج از عهده، اراده و تصمیمات دولت روحانی است؟ / شما کدام طرح یا پیشنهادی را به دولت ارائه کردید که مشخصا در بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند و دولت آن طرح را اجرا نکرد؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,واکنش زیباکلام به طرح سوال مجلس از روحانی: چه میزان از مشکلات و مصائب جاری کشور ناشی از عملکرد دولت بوده است و چه میزان آن خارج از عهده، اراده و تصمیمات دولت روحانی است؟ / شما کدام طرح یا پیشنهادی را به دولت ارائه کردید که مشخصا در بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند و دولت آن طرح را اجرا نکرد؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,واکنش زیباکلام به طرح سوال مجلس از روحانی: چه میزان از مشکلات و مصائب جاری کشور ناشی از عملکرد دولت بوده است و چه میزان آن خارج از عهده، اراده و تصمیمات دولت روحانی است؟ / شما کدام طرح یا پیشنهادی را به دولت ارائه کردید که مشخصا در بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند و دولت آن طرح را اجرا نکرد؟