عدم واردات بدنه کارت‌های ملی!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عدم واردات بدنه کارت‌های ملی!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عدم واردات بدنه کارت‌های ملی!