علی پروین: با وزیر ورزش صحبت کردم، قرار است خانمها را به استادیوم راه بدهند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی پروین: با وزیر ورزش صحبت کردم، قرار است خانمها را به استادیوم راه بدهند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی پروین: با وزیر ورزش صحبت کردم، قرار است خانمها را به استادیوم راه بدهند