عضو فراکسیون امید: رئیس جمهور باید با استفاده از اختیارات خود دربره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره رفراندوم برگزار کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عضو فراکسیون امید: رئیس جمهور باید با استفاده از اختیارات خود دربره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره رفراندوم برگزار کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عضو فراکسیون امید: رئیس جمهور باید با استفاده از اختیارات خود دربره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره رفراندوم برگزار کند