سند اقدام مشترک وزارت ارتباطات و نیرو امضا شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سند اقدام مشترک وزارت ارتباطات و نیرو امضا شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سند اقدام مشترک وزارت ارتباطات و نیرو امضا شد