عباس عبدی: دلیلی ندارد که اصلاح‌طلبان سرنوشت خود را با دولت پیوند بزنند / رقیب اصلاح‌طلبان خودشان هستند، نه براندازان / اصلاح‌طلبان نتوانستند بخش‌های جوان‌تر را جایگزین نیروهای قدیمی کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عباس عبدی: دلیلی ندارد که اصلاح‌طلبان سرنوشت خود را با دولت پیوند بزنند / رقیب اصلاح‌طلبان خودشان هستند، نه براندازان / اصلاح‌طلبان نتوانستند بخش‌های جوان‌تر را جایگزین نیروهای قدیمی کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عباس عبدی: دلیلی ندارد که اصلاح‌طلبان سرنوشت خود را با دولت پیوند بزنند / رقیب اصلاح‌طلبان خودشان هستند، نه براندازان / اصلاح‌طلبان نتوانستند بخش‌های جوان‌تر را جایگزین نیروهای قدیمی کنند