اعراب، ‌اسرائیل را دشمن شماره یک خود می‌دانند / آمریکا دوم و ایران سومین دشمن, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,اعراب، ‌اسرائیل را دشمن شماره یک خود می‌دانند / آمریکا دوم و ایران سومین دشمن, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,اعراب، ‌اسرائیل را دشمن شماره یک خود می‌دانند / آمریکا دوم و ایران سومین دشمن