تصورات اشتباه عده‌ای درباره مسائل اجتماعی، کشور را با مشکل روبه رو کرده‌است!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تصورات اشتباه عده‌ای درباره مسائل اجتماعی، کشور را با مشکل روبه رو کرده‌است!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تصورات اشتباه عده‌ای درباره مسائل اجتماعی، کشور را با مشکل روبه رو کرده‌است!