۱۲ بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها در چارچوب برنامه جامع از سوی نوبخت برای روحانی ارسال شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۱۲ بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها در چارچوب برنامه جامع از سوی نوبخت برای روحانی ارسال شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۱۲ بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها در چارچوب برنامه جامع از سوی نوبخت برای روحانی ارسال شد