طنز | حروف الفبا ساخته شده از تمارض‌های نیمار!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,طنز | حروف الفبا ساخته شده از تمارض‌های نیمار!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,طنز | حروف الفبا ساخته شده از تمارض‌های نیمار!