عبدالله مومنی : ما محکوم به امیدواری هستیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عبدالله مومنی : ما محکوم به امیدواری هستیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عبدالله مومنی : ما محکوم به امیدواری هستیم