مسجد جامع ساری در آتش سوخت / تخریب صددرصدی تاریخ سه هزار ساله مازندران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مسجد جامع ساری در آتش سوخت / تخریب صددرصدی تاریخ سه هزار ساله مازندران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مسجد جامع ساری در آتش سوخت / تخریب صددرصدی تاریخ سه هزار ساله مازندران