گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان با محاسبه مبلغ تمام انتقال‌هایشان به تیمهای مختلف, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان با محاسبه مبلغ تمام انتقال‌هایشان به تیمهای مختلف, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان با محاسبه مبلغ تمام انتقال‌هایشان به تیمهای مختلف