درخواست وزیر خارجه آمریکا از متحدان این کشور برای کمک به اعمال فشار اقتصادی به ایران, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,درخواست وزیر خارجه آمریکا از متحدان این کشور برای کمک به اعمال فشار اقتصادی به ایران, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,درخواست وزیر خارجه آمریکا از متحدان این کشور برای کمک به اعمال فشار اقتصادی به ایران