پلیس: یک نفر در درگیری روز پنجشنبه تعدادی از افراد یک روستا در کازرون با پلیس کشته شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پلیس: یک نفر در درگیری روز پنجشنبه تعدادی از افراد یک روستا در کازرون با پلیس کشته شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پلیس: یک نفر در درگیری روز پنجشنبه تعدادی از افراد یک روستا در کازرون با پلیس کشته شد