مشکل سپنتا نیکنام و اقلیت های دینی برای حضور در شوراهای شهر بطور کامل رفع شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مشکل سپنتا نیکنام و اقلیت های دینی برای حضور در شوراهای شهر بطور کامل رفع شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مشکل سپنتا نیکنام و اقلیت های دینی برای حضور در شوراهای شهر بطور کامل رفع شد