سخنگوی شورای نگهبان: امیدواریم تا پایان امسال قانون جامع انتخابات را داشته باشیم تا در انتخابات آینده اجرایی کنیم / پیش نویس قانون جامع انتخابات بسیاری از ابهامات را رفع می کند / بحث رجل سیاسی با گفتن این که زنان می توانند یا نمی توانند حل نمی شود بلکه نیازمند بحث های جدی تری است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سخنگوی شورای نگهبان: امیدواریم تا پایان امسال قانون جامع انتخابات را داشته باشیم تا در انتخابات آینده اجرایی کنیم / پیش نویس قانون جامع انتخابات بسیاری از ابهامات را رفع می کند / بحث رجل سیاسی با گفتن این که زنان می توانند یا نمی توانند حل نمی شود بلکه نیازمند بحث های جدی تری است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سخنگوی شورای نگهبان: امیدواریم تا پایان امسال قانون جامع انتخابات را داشته باشیم تا در انتخابات آینده اجرایی کنیم / پیش نویس قانون جامع انتخابات بسیاری از ابهامات را رفع می کند / بحث رجل سیاسی با گفتن این که زنان می توانند یا نمی توانند حل نمی شود بلکه نیازمند بحث های جدی تری است