ترامپ: میدانم ایرانی ها بالاخره تماس میگیرند و می گویند بیا معامله کنیم / ایرانی ها در مقایسه با گذشته، با احترام بسیار بیشتری با ما برخورد می کنند / مشکلات زیادی دارند و اقتصادشان در حال فروپاشی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ترامپ: میدانم ایرانی ها بالاخره تماس میگیرند و می گویند بیا معامله کنیم / ایرانی ها در مقایسه با گذشته، با احترام بسیار بیشتری با ما برخورد می کنند / مشکلات زیادی دارند و اقتصادشان در حال فروپاشی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ترامپ: میدانم ایرانی ها بالاخره تماس میگیرند و می گویند بیا معامله کنیم / ایرانی ها در مقایسه با گذشته، با احترام بسیار بیشتری با ما برخورد می کنند / مشکلات زیادی دارند و اقتصادشان در حال فروپاشی است