حضور پرسپولیسی ها در بزن و برقص کروات ها پس از صعود به فینال جام جهانی!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حضور پرسپولیسی ها در بزن و برقص کروات ها پس از صعود به فینال جام جهانی!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حضور پرسپولیسی ها در بزن و برقص کروات ها پس از صعود به فینال جام جهانی!