بیانیه حزب اتحاد ملت درباره بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر: افرادی که در خواب دخالت‌های خارجی هستند باید بدانند که این «امامزاده» شفا نمی‌دهد / تاکید صرف بر عوامل خارجی آدرس غلط دادن به جامعه است / ملت تمامی ایرانیان را شامل می‌شود. نمی‌توان از انسجام ملی گفت اما نگاه‌های حذفی همچنان ادامه یابد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بیانیه حزب اتحاد ملت درباره بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر: افرادی که در خواب دخالت‌های خارجی هستند باید بدانند که این «امامزاده» شفا نمی‌دهد / تاکید صرف بر عوامل خارجی آدرس غلط دادن به جامعه است / ملت تمامی ایرانیان را شامل می‌شود. نمی‌توان از انسجام ملی گفت اما نگاه‌های حذفی همچنان ادامه یابد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بیانیه حزب اتحاد ملت درباره بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر: افرادی که در خواب دخالت‌های خارجی هستند باید بدانند که این «امامزاده» شفا نمی‌دهد / تاکید صرف بر عوامل خارجی آدرس غلط دادن به جامعه است / ملت تمامی ایرانیان را شامل می‌شود. نمی‌توان از انسجام ملی گفت اما نگاه‌های حذفی همچنان ادامه یابد