عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و معاون مهندس بازرگان درگذشت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و معاون مهندس بازرگان درگذشت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت و معاون مهندس بازرگان درگذشت