نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان: برای برگزاری جشن‌ها از علما و مراجع مجوز گرفته شود / پوشش فقط مخصوص بانوان نیست / درباره حجاب بانوان از عطر هم نباید استفاده شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان: برای برگزاری جشن‌ها از علما و مراجع مجوز گرفته شود / پوشش فقط مخصوص بانوان نیست / درباره حجاب بانوان از عطر هم نباید استفاده شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان: برای برگزاری جشن‌ها از علما و مراجع مجوز گرفته شود / پوشش فقط مخصوص بانوان نیست / درباره حجاب بانوان از عطر هم نباید استفاده شود