۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه