محمود صادقی: راهی جز تقویت دموکراسی نداریم / بیشتر دغدغه توجیه داریم تا رفتن به سمت حکمرانی مطلوب / انتظار وحدت ملی بدون شناسایی حقوق ملت یک انتظار بیهوده است / به‌ صورت سیستماتکی داریم جامعه را عصبانی و مأیوس می‌کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمود صادقی: راهی جز تقویت دموکراسی نداریم / بیشتر دغدغه توجیه داریم تا رفتن به سمت حکمرانی مطلوب / انتظار وحدت ملی بدون شناسایی حقوق ملت یک انتظار بیهوده است / به‌ صورت سیستماتکی داریم جامعه را عصبانی و مأیوس می‌کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمود صادقی: راهی جز تقویت دموکراسی نداریم / بیشتر دغدغه توجیه داریم تا رفتن به سمت حکمرانی مطلوب / انتظار وحدت ملی بدون شناسایی حقوق ملت یک انتظار بیهوده است / به‌ صورت سیستماتکی داریم جامعه را عصبانی و مأیوس می‌کنیم