مارکا؛هیچکس اینجا مثل او نخواهد بود(CR7)کریستیانو رفت ، افسانه اى با ۴۵۱ گل!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مارکا؛هیچکس اینجا مثل او نخواهد بود(CR7)کریستیانو رفت ، افسانه اى با ۴۵۱ گل!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مارکا؛هیچکس اینجا مثل او نخواهد بود(CR7)کریستیانو رفت ، افسانه اى با ۴۵۱ گل!