وزیر ارتباطات: ماجرای مائه هژبری حاصل تصمیم اتاق فکر‌هایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر ارتباطات: ماجرای مائه هژبری حاصل تصمیم اتاق فکر‌هایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر ارتباطات: ماجرای مائه هژبری حاصل تصمیم اتاق فکر‌هایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده