وزیر خارجه آمریکا: سردار سلیمانی دردسر واشنگتن است / داشتن یک اپوزیسیون یکپارچه علیه ایران مهم است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر خارجه آمریکا: سردار سلیمانی دردسر واشنگتن است / داشتن یک اپوزیسیون یکپارچه علیه ایران مهم است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر خارجه آمریکا: سردار سلیمانی دردسر واشنگتن است / داشتن یک اپوزیسیون یکپارچه علیه ایران مهم است