نکبت فساد حالا دامن کشور را گرفته است / خیلی از مردم از تبعیض رنج می‌برند / پخش بازجویی در رسانه ملی چه کمکی به حل مسائل فرهنگی می‌کند؟ / روحانی توان حل مشکلات کشور را دارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نکبت فساد حالا دامن کشور را گرفته است / خیلی از مردم از تبعیض رنج می‌برند / پخش بازجویی در رسانه ملی چه کمکی به حل مسائل فرهنگی می‌کند؟ / روحانی توان حل مشکلات کشور را دارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نکبت فساد حالا دامن کشور را گرفته است / خیلی از مردم از تبعیض رنج می‌برند / پخش بازجویی در رسانه ملی چه کمکی به حل مسائل فرهنگی می‌کند؟ / روحانی توان حل مشکلات کشور را دارد