تکذیبیه رسمی دولت درباره شایعه استعفای جهانگیری و انتصاب نهاوندیان, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تکذیبیه رسمی دولت درباره شایعه استعفای جهانگیری و انتصاب نهاوندیان, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تکذیبیه رسمی دولت درباره شایعه استعفای جهانگیری و انتصاب نهاوندیان