وکیلی: کار صداوسیما نشر منکر در سطوح جهانی بود / در شرایطی که کشور دچار التهاب است، پرداختن به مسائل فرعی نشان می‌دهد ما در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکلیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وکیلی: کار صداوسیما نشر منکر در سطوح جهانی بود / در شرایطی که کشور دچار التهاب است، پرداختن به مسائل فرعی نشان می‌دهد ما در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکلیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وکیلی: کار صداوسیما نشر منکر در سطوح جهانی بود / در شرایطی که کشور دچار التهاب است، پرداختن به مسائل فرعی نشان می‌دهد ما در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکلیم