انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان در سطوح ارشد “عقب نبودیم” “عقب ماندیم”, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان در سطوح ارشد “عقب نبودیم” “عقب ماندیم”, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان در سطوح ارشد “عقب نبودیم” “عقب ماندیم”