فشار لاریجانی به روحانی برای جایگزین کردن قالیباف به جای جهانگیری, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فشار لاریجانی به روحانی برای جایگزین کردن قالیباف به جای جهانگیری, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فشار لاریجانی به روحانی برای جایگزین کردن قالیباف به جای جهانگیری