علی مطهری: اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانند تنگه هرمز را می‌بندیم