جهانگیری: در حالی که همه به دنبال مقاومت هستند، عده‌ای میخواهند حتی در این شرایط هم جیب مردم را بزنند اما ما اجازه نمی‌دهیم / آمریکا میخواهد مردم ناراضی شوند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جهانگیری: در حالی که همه به دنبال مقاومت هستند، عده‌ای میخواهند حتی در این شرایط هم جیب مردم را بزنند اما ما اجازه نمی‌دهیم / آمریکا میخواهد مردم ناراضی شوند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جهانگیری: در حالی که همه به دنبال مقاومت هستند، عده‌ای میخواهند حتی در این شرایط هم جیب مردم را بزنند اما ما اجازه نمی‌دهیم / آمریکا میخواهد مردم ناراضی شوند