پروانه سلحشوری: ۲ دانشجو هنوز در بازداشت هستند / تعداد دانشجویانی که با احکام قضایی روبرو شده‌اند، بیش از آمار ۵ نفره وزارت علوم است / احتمال بازداشت حداقل ۲ دانشجوی دیگر, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پروانه سلحشوری: ۲ دانشجو هنوز در بازداشت هستند / تعداد دانشجویانی که با احکام قضایی روبرو شده‌اند، بیش از آمار ۵ نفره وزارت علوم است / احتمال بازداشت حداقل ۲ دانشجوی دیگر, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پروانه سلحشوری: ۲ دانشجو هنوز در بازداشت هستند / تعداد دانشجویانی که با احکام قضایی روبرو شده‌اند، بیش از آمار ۵ نفره وزارت علوم است / احتمال بازداشت حداقل ۲ دانشجوی دیگر