انتشار دومین برنامه روزانه قطع برق تهران + نقشه قطعی های امروز برق, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتشار دومین برنامه روزانه قطع برق تهران + نقشه قطعی های امروز برق, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتشار دومین برنامه روزانه قطع برق تهران + نقشه قطعی های امروز برق