بیانات رهبرانقلاب و سرلشکر سلیمانی درباره نحوه برخورد با خانم‌هایی که شاید ظاهر مناسبی ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,بیانات رهبرانقلاب و سرلشکر سلیمانی درباره نحوه برخورد با خانم‌هایی که شاید ظاهر مناسبی ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,بیانات رهبرانقلاب و سرلشکر سلیمانی درباره نحوه برخورد با خانم‌هایی که شاید ظاهر مناسبی ندارند