حسام الدین آشنا: پسر رییس جمهوری نه تابعیت جای دیگری دارد نه کارت اقامت و نه اصلا سفر خارجی می رود!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,حسام الدین آشنا: پسر رییس جمهوری نه تابعیت جای دیگری دارد نه کارت اقامت و نه اصلا سفر خارجی می رود!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,حسام الدین آشنا: پسر رییس جمهوری نه تابعیت جای دیگری دارد نه کارت اقامت و نه اصلا سفر خارجی می رود!