سخنگوی دولت در واکنش به شایعه استعفای جهانگیری: حضور دکتر جهانگیری در کابینه نقطه قوت دولت دکتر روحانی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سخنگوی دولت در واکنش به شایعه استعفای جهانگیری: حضور دکتر جهانگیری در کابینه نقطه قوت دولت دکتر روحانی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سخنگوی دولت در واکنش به شایعه استعفای جهانگیری: حضور دکتر جهانگیری در کابینه نقطه قوت دولت دکتر روحانی است